Anlägga trädgård för attefallshus

En bra planering från början sparar både tid & pengar. Det gäller både när man köpt en tomt för att bygga ett attefallshus eller om man flyttar in i en gammal trädgård som behöver restaureras. Här får du trädgårdsarkitektens 10 bästa tips för drömträdgården.

Trädgården är för många ett av våra främsta fritidsintressen & det vi helst ägnar vår lediga tid åt. Men ibland kan det vara svårt att veta hur man skapar sin drömträdgård & i vilken ände man ska börja för att nå sitt mål. Anlägger man trädgården i rätt ordning sparas mycket tid & i slutändan också kostnader.

Det mesta kan man göra själv & en stor del av charmen med trädgård är just att det är ett fritidsintresse som ger oss utlopp för vår kreativitet men också frisk luft & motion. Om man drömmer om en trädgård men känner sig osäker på hur man går tillväga, kan man ta starthjälp av en trädgårdsarkitekt. Då blir det lättare att skapa sin drömträdgård & dyra misstag kan undvikas på vägen dit. Det kan vara när man flyttar in i en gammal trädgård & inte vet var man ska börja, vilka växter som sparas & hur trädgården bäst ska tas tillvara. Starthjälp för trädgårds-planeringen kan också vara bra om man köper en tomt & ska bygga ett attefallshus.

– Om man anlitar hjälp får man ut det mesta av sin tomt & kan bättre förverkliga sina idéer. Man vet ofta vad man vill men har svårt att få till det, säger Karin Janrik som arbetar som trädgårdsarkitekt både för privata & offentliga trädgårdar.

Karin berättar att många är för ivriga i början & gör saker i fel ordning. Man anlägger ”krusidullerna” först & missar ofta det tråkigare underarbetet.

Hur man planerar trädgården styrs av hur mycket tid man vill lägga ner på trädgårdsskötsel. En köksträdgård med välansade buxbomshäckar passar bättre för trädgårdsentusiasten än för barnfamiljen som reser bort på semester mitt i sommaren.

Använd olika marktäckare på ställen där man inte går som här mellan trampstenarna i slänten. Gräs blir bättre på plana, soliga ytor där det är viktigt att marken tål slitage.

Tomtens potential

 

Läsa av omgivningen kring attefallshuset

För att få en trivsam, lättskött & väl planerad trädgård är det vissa saker man måste ta hänsyn till. Det är inte bara hur tomten & dess förutsättningar ser ut utan också vem man själv är.

Karin förklarar att man bör titta på omgivningarna, om tomten ligger på gammal åkermark eller en bergssluttning, men också vad som växer bra på granntomter. Det ger en fingervisning om vilka växter som kommer att trivas bäst. Att se vilka ogräs som trivs är en bra indikator på jordmån. Man ska inte bara ta hänsyn till attefallshusets stil utan också på hela områdets karaktär.

En dispositionsplan över trädgården visar hur de olika ytorna fungerar tillsammans, deras funktion & blivande karaktär.

Olika typer av träd och buskar

 1. Syrén   
 2. Björk   
 3. Mahonia   
 4. Slänt naturmark   
 5. Grus p-plats
 6. Plantering med året runt intresse
 7. Trollhassel
 8. Murad stenmur 
 9. Skuggplantering perenner
 10. Doftolvon 
 11. Körsbär
 12. Prydnadsgräs
 13. Terrass natursten
 14. Spaljé med klematis
 15. Klockbuske
 16. Murad stenmur
 17. Grus p-plats
 18. Björk
 19. Ek
 20. Perenner marktäckande
 21. Ek
 22. Syrénhäck friväxande
 23. Ungersk syrén
 24. Lökar
 25. Annueller
 26. Stenterrasser höjd 300 mm.
 27. Buskros
 28. Amelanchier
 29. Planterad naturstensmur höjd 300-1300 mm.
 30. Trädgårdsland tillförd jord
 31. Bef. slänt naturmark
 32. Körsbär
 33. Fläder
 34. Drivbänk
 35. Druvfläder
 36. Bef. stenblock med kaprifol
 37. Perenner, lökar
 38. Trädgårdsupplag
 39. Kompost
 40. Druvfläder
 41. Björk
 42. Naturmark, äng, lökar

Trädgård

Se tomtens potential 

Vad trädgården kan innehålla beror på om man är en barnfamilj eller kanske en samlare som har trädgården som sitt främsta fritidsintresse. För att en trädgård ska kännas trivsam men också smakfull bör den innehålla klara funktioner & att man skapar olika rum.

– Det kan vara en snygg & välkomnande entré, en eller flera sittplatser allt eftersom solen flyttar sig under dagen. Trädgården bör också ha tydliga väggar & om möjligt ett tak som ger rumslighet, säger hon.

Karin förklarar att man också ska tänka på att man en stor del av året är inomhus & tittar ut över trädgården. Då kan man planera tomten så att den ser fin ut också från köksbänken. Bra exempel är en oval gräsmatta som blickfång omgiven av planteringar eller en strategiskt placerad belysning i trädgården.

 

Ibland räcker det att lägga krutet på en del av trädgården. Att ha en välkomnande entré gör mycket för trädgården som helhet. Det ger inte bara ett bra första intryck utan det är också något man passerar varje dag. Illustrationer Karin Janrik

 1. Marktäckare   2. Pipranka   3. Stor gatsten som fris mot attefallshus
 2. Kullersten   5. Nedsänkt galvat galler   6. Små gatsten i granit
 3. Blåsippor, taklök mm som marktäckare   8. Spaljé kring soptunnan
 4. Gräsyta   10. Stor gatsten i granit

Trädgårdsarkitekt

Anlita träggårdsexpert

Mycket kan man göra själv men ibland blir det bättre att ta hjälp av en sakkunnig innan man börjar, särskilt om det krävs bygglov för att förverkliga trädgårds-drömmarna. Kanske behöver man höja marken i en del av trädgården med stöd av murar, kanske vill man ha ett insynsskyddande plank eller bygga ett stort upphöjt soldäck. Sådana projekt kan både behöva bygglov & experthjälp för bästa resultat.

Stora prydnadsgräs är vackra som blickfång. På sensommaren pryds de av eleganta blomvippor.

Kombinera gärna växter med olika struktur. Här sticker en ormbunke upp ur en matta av ramslök.

Tips från trädgårdsarkitekten

Trädgårdsarkitetens 10 bästa tips

 1. Ta hänsyn till de naturliga förutsättningarna din tomt har. På en tomt i en tallskog trivs andra växter än på gammal åkermark. För att få bästa resultat måste man jämka sina önskemål med verklighetens förutsättningar.
 2. Fundera över dina egna & familjens behov. Vad trädgården ska användas till. Ska den bara vara till rekreation eller till odling av grönsaker, frukt & bär.
 3. Tänk också på hur mycket tid du vill lägga ner för sköta trädgården. För den med hängivet intresse för trädgård finns inget tak.
 4. Planera för hela säsongen. Om man är hemma hela sommaren bör trädgården planeras så att den inte bara blommar som bäst just då. Annars planerar man så att det blommar som vackrast den tid man är hemma. Tänk tidig vår, blad & växtstruktur, & naturligtvis höstfägring såväl som vinterns siluetter.
 5. Rita & rita igen. Gör en skiss där du ritar in vad som redan finns samt de olika saker som du önskar i din trädgård. Prova att flytta runt de olika delarna på olika sätt. När du är nöjd går du ut i trädgården & markerar de olika platserna. Använd gärna en vattenslang. Då blir det lättare att känna av de olika ytorna, om uteplatsens storlek blir bra eller att gångens kurva blir både vacker & bekväm. Sätt pinnar där du tänkt dig ett träd. Titta & känn efter.
 6.  Använd gärna marktäckare. Det gör trädgården mer lättarbetad & ger den ett naturligare intryck. Marktäckare är särskilt bra på platser där gräset inte trivs eller kan vara svårklippt. Det kan vara i slänter eller på skuggiga platser under buskar & träd i de ”lurvigare” partierna i trädgårdens ytterkant.
 7. Skapa rumslighet i trädgården. Det kan räcka med ett golv men blir mer påtagligt genom väggar & tak. Taket kan vara ett träd eller en pergola. Låt gärna häckar, plank eller buskage dela in trädgården i flera rum, gärna med olika funktioner & uttryck.
 8. En välkomnande entré gör mycket för helhetsintrycket. Det är också en plats man passerar varje dag. Det är här man upptäcker de första vårlökarna. En omsorgsfullt planerad & vackert stensatt gång förhöjer intrycket för lång tid framöver.
 9. Ta hänsyn till din egen ekonomi. Är den begränsad kan man anlägga trädgården i flera etapper som inte känns lika mycket i plånboken.
 10. Ta hjälp av en trädgårdsarkitekt när du har klara önskemål & åsikter om hur din drömträdgård ska se ut men inte själv kommer vidare.

Anlita en trädgårdsarkitekt

Trädgårdsarkitekten

När man tar hjälp av en trädgårdsarkitekt kan man få hjälp i tre olika nivåer. Vilken nivå man väljer beror på hur mycket hjälp man behöver & hur stor plånbok man har.

 

 • Konsultation på plats
  Då tittar man på omgivningarna, attefallshusets karaktär med utgångspunkt från tomtkarta, egna önskemål & funderingar – gärna med stöd av bilder som illustrerar din stil. Man betalar för den muntliga information man får vid besöket. Det brukar vara konkreta förslag på växttyp, markbeläggning, grovplanering av ny tomt eller skötsel/upprustning av en äldre trädgård. Det brukar ta 1-4,5 timmar.

 

 • Dispositionsplan
  Man får en plan ritad över trädgården som renritas & förstoras. Planen innehåller övergripande strukturer som stenläggningar, sittplatser, rumsbildare som häckar & spaljéer & planteringar (utan växtlistor). När strukturen & helheten är framtagen kan man göra planteringen själv. Man kan också få en plan över en särskild del av tomten. Då får man en mer detaljerad ritning på plantering med växtlista.
 • Helhetslösning — ritning för anläggare eller att utföra själv
  Den här är en ritning över hela tomten som sedan blir ett underlag för anläggare. Det är en skalenlig ritning med valda växter & deras placering, materialval, belysning men det kan också vara detaljritningar på beläggningar & snickerier. Man får ritningen presenterad & hur arbetet sedan ska genomföras. Här får man också med växtlistor med antal plantor av varje växt.

Budget trädgård tomt

 

 

Så mycket kostar det

Räkna med att det brukar kosta cirka 700 kronor i timmen (exklusive resa) för ett hembesök med konsultation. En helhetslösning kan kosta från 15 000 kronor & uppåt. Naturligtvis varierar priserna mellan olika trädgårdsarkitekter.

Trädgårdsarbete attefallshus

Här hittar jag planeringshjälp

Titta efter landskapsarkitekter/trädgårdsarkitekter under gula sidorna.

Riksförbundet svensk trädgård har förteckning över trädgårdsdesigner från norr till söder på sin hemsida www.tradgard.org

Bygga attefallshus i Stockholm

Bygga attefallshus i Stockholm

I den här guiden lär du dig om hur du bygger ditt egna attefallshus i Stockholm. Vi igenom följande:

 1. Projektplan
 2. Budget
 3. Placering
 4. Markarbeten
 5. Leverantörer av attefallshus i byggsatser
 6. Bygget av attefallshuset

Projektplan för ditt attefallshus

Projektplan för attefallshuset

En projektplan är nästintill ett måste om du vill få klart ditt attefallshus inom den tidsramen du önskar. Så se till att du tagit fram en mindre projektplan (gärna anpassad efter väder och vind) om när bygganmälan eller bygglovet ska skickas in och när markarbete och eldragning/vatten och avlopp ska vara klart.  Där efter när byggsatsen ska levereras och när huset ska stå klart.

Budget för attefallshusetBudget för husbygget

Att lägga upp en rimlig budget och se över alla delar av husbygget är alltid en bra idé, det dyker alltid upp saker man inte tänkt på. Så var noga med att ta fram en liten budget över de olika kostnaderna i attefallshus bygget. I bland kan man bli förvånad över delar som man tidigare inte trott skulle kosta något. Hämta hem olika offert från markarbetare, V/A och elektriker för att få en rättvis bild över de olika kostnadsstegen i husbygget. Låt lämna en extra post för oförutsedda kostnader (sprängning, förseningar etc.).

Placering av attefallshusetPlacering av huset

En av de viktigaste delarna fram i tiden är vart huset ligger. I vissa fall kan man spara mycket på att undvika att placera huset vid t.ex. stenbumlingar, berg eller kuperade områden. Det viktigaste är självklart utsikten och vart solen kommer in, så tänk en extra gång på det. Om du har svårt att bestämma dig råder vi dig att kontakta en arkitekt för råd.

 

Markarbete för attefallshusMarkarbeten

När du bestämt dig vart du vill placera huset kan du börja plocka in offerter från olika V/A (vatten och avlopp) och markarbetare. Vi brukar säga att det är bra att plocka fram runt 3 offerter per markarbete för att få en rättvis bild. Titta på olika typer av grund för ditt attefallshus. Plintar är ett billigt och bra alternativ, om du ska bo året om kan det vara lönsamt att extraisolera golv vid plintgrund. Var inte rädd att fråga byggarna om vad de anser är bäst för just ditt markunderlag.

Leverantörer av attefallshusTillverkare av attefallshus byggsatser

Det finns ett gäng olika attefallshus leverantörer av byggsatser och vi kan inte lista alla men här kommer några förslag:

Bygg ihop attefallshus byggsatsenBygg ihop attefallshus byggsatsen

Det viktigaste som i alla fall av husbyggen är att det inte kommer in fukt under bygget av attefallshuset så var noga med att planera bygget under regnfria dagar och försök att göra det så snabbt och säkert det går. I många fall är det en bra idé att ta hjälp av någon bygg kunnig som tidigare byggt hus.

Finansiering attefallshus

Vilka lån passar dig bäst?

Identifiera vilken typ av lån du behöver. Du har vanligtvis två val. Tillbringa lite tid att identifiera vilken du vill ha innan du börjar titta på attefallshus:

Tomtlån. Med detta lån kan du köpa marken, men det kommer inte att finansiera köpet av attefallshuset. Detta är ett idealiskt lån om du är villig att vänta ett tag innan du bygger eller köper attefallshus.

Byggnadslån. Detta lån är ett kortfristigt lån, som oftast bara håller ett år. Det är idealiskt om du har hittat en byggare och har ditt attefallshus planerat färdigt eller om du har hittat en leverantör av attefallshus som du bestämt dig för

Snygga till din kreditvärdighet

Din kredit ska vara så bra som möjligt innan du ansöker om ett lån, så om du har möjlighet slå ihop lån och försök att betala av en del krediter innan du ansöker om lånelöfte.

Hitta rätt bank

Kontakta din bank först och diskutera hur mycket du vill låna. Det kan vara mycket svårt att hitta finansiering om det inte finns någon byggnad på tomten sen innan. Var noga med att besöka fler banker innan du bestämmer vem du ska låna av.

Undersök också online långivare. Online utlåningsmarknaden har exploderat nyligen, och du kanske kan hitta finansiering från en online långivare. Om du inte har något hus på tomten sen innan kan det vara svårt att få lån av online långivare det vanliga är att bara Svenska storbanker lånar pengar till attefallshusbygge på tom tomt.

Jämför lånelöftena

Om tomten är obebodd kommer ditt lån troligtvis att ha en högre ränta än vad du kan få för en vanlig bostadslån. Ändå bör du jämföra erbjudanden från flera långivare så att du hittar den som erbjuder de bästa villkoren.

Jämför ränta, samt lånets längd och eventuella förskottsbelopp.

Kontantinsats

Spara till en större kontantinsats. I stället för den vanliga 20 % kontantinsatsen som krävs för ett köp, kan du behöva spara upp till 25 %. Du bör kontrollera din ekonomi för att se om du har så mycket pengar.

Regler attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden & få ett startbesked.

Storlek på ett attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du uppför attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.

Strandskydd, väg & järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö & vattendrag. Nära allmän väg & järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Vad får ditt attefallshus användas som?

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som självständig bostad, som får användas både som fritidsbostad & permanentbostad. I så fall är den ett komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, det vill säga som till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus.

Byggregler för attefallshus

Ett attefallshus ska följa Boverkets byggregler, BBR & Boverkets konstruktionsregler, EKS. Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas som ett komplementbostadshus för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning & utrustning för matlagning & personlig hygien & möjlighet att förvara saker. Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga & användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

När behöver man bygglov för attefallshus?

För attefallshus gäller att åtgärderna får utföras oavsett vad detaljplanen anger om till exempel hur stor area som får bebyggas på varje tomt, men tänk på att det som uppförs måste anpassas till omgivningen. Byggnadsnämnden kan i detaljplan bestämma att åtgärden kräver bygglov om den utförs i en värdefull miljö. Bygglov krävs också om åtgärden ska utföras på byggnader eller i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla.

Om du vill uppföra ett attefallshus inom eller i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret gäller ibland särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt område.

Avgifter för attefallshus

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked & slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök & andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Om ett attefallshus uppförs utan att anmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.

Hur du överklaga ett beslut

Om du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan- & bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.

Byggnadsnämnden

En anmälan ska vara skriftlig & skickas till byggnadsnämnden. Bifoga de ritningar, beskrivningar & andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda. Ansökan ska också innehålla uppgifter om byggherrens person- eller organisationsnummer, namn & adress, fastighetsbeteckning & när arbetena ska påbörjas. Du ska också bifoga ett förslag till kontrollplan. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Många kommuner har blanketter för anmälan.

 

Attefallshusen i Stockholm

Stockholms kommun eller Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad och residensstad för Stockholms län. Kommunen ligger i landskapen Uppland och Södermanland. Den utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. År 2010 var Stockholms stad Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden som har tilldelats denna årliga status.

Attefallshusen i Stockholm

Stockholms kommun eller Stockholms stad är en kommun i Stockholms län. Centralort är Stockholm som också är Sveriges huvudstad och residensstad för Stockholms län. Kommunen ligger i landskapen Uppland och Södermanland. Den utgör valkrets vid riksdagsval i Sverige. År 2010 var Stockholms stad Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första staden som har tilldelats denna årliga status.

Mäklare attefallshus

Mäklare är en person som handlar med eller förmedlar tjänster, egendom, som fastigheter, skepp, företag, aktier eller värdepapper.

Rättsregler är de regler eller rättsliga normer som gäller i ett visst rättssystem. De kan vara specifikt formulerade som en del av den skrivna rätten och kallas då lagregler eller statuter men de kan också vara uttolkade av en domstol utifrån praxis, lagars förarbeten eller doktrin. Uttalanden i juridisk doktrin inom rättsvetenskapen kan också definieras som rättsregler.

Bygglov för attefallshus

Ett bygglov (äldre benämning byggnadslov) är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning. Många länder har olika administrativa nivåer & beslut som gäller byggande tas vanligen på den lokala nivån (kommunen). Den regionala & nationella nivån har dock ofta möjligheten att ta beslut i vissa situationer.

Inredning - Attefallshus

Inredning är ett begrepp som syftar till insidan eller interiören (av franska intérieur) av någonting. Oftast menas detta inom hus och hem. Det handlar då om insidan av ett bostadshus. I offentliga lokaler sätts det andra anspråk på inredninsdetaljer av till exempel tillgängligheten vid lokalvård. I en inredning ingår förutom möbler bl.a. tapeter, tyger och belysning. Även fordon som bilar och bussar har inredningar som består av väggbeklädnad och stolar.