Taknock eller takås är den del av ett sadeltak där takfallen möts, det vill säga normalt den högsta punkten på ett tak.