Sveriges statliga förvaltning är idag indelad i 21 län.