Stad (stor tätort som utgör självständigt administrativt centrum för region) och saknar sedan kommunreformen 1971 rättsstatus i Sverige. Sverige har således inga städer i kommunalrättslig mening, och ordet används inte i atlaser och sällan i aktuell statistik för Sverige.