Attefallshus i Stockholm

Det finns mycket du bör tänka på när du ska köpa attefallshus i Stockholm. Vi har listat de nödvändigaste punkterna så som Typ av tomt, typ av attefallshus samt Hyr ut attefallshus under vår guide om attefallshus i Stockholm.


Finansiering attefallshusFinansiera köpet av attefallshuset

Identifiera vilken typ av lån du behöver. Du har vanligtvis två val. Tillbringa lite tid att identifiera vilken du vill ha innan du börjar titta på attefallshus:

Tomtlån. Med detta lån kan du köpa marken, men det kommer inte att finansiera köpet av attefallshuset. Detta är ett idealiskt lån om du är villig att vänta ett tag innan du bygger eller köper attefallshus.

Läs mer om hur man finansierar sitt attefallshus


Regler för attefallshus

Regler Attefallshus

Läs på kring vilka regler som gäller för attefallshus.

Allmänt kring regler för attefallshus
Du som har ett ett eller två-bostadshus får förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter även bygga ett attefallshus på på max 25 kvadratmeter. Var noga med att skicka in en ansökan till byggnadsnämnden innan du påbörjar bygget av ditt attefallshus.

Läs mer om regler för attefallshus


Köp attefallshus

Vi på attefall.net har tagit fram en guide för dig som är i startgropen för ett köp av attefallshus

Steg 1: Börja din forskning tidigt

Så fort du kan börja läsa webbplatser, tidningar & tidskrifter som har fastighetsförteckningar. Notera särskilda hem du är intresserad av & se hur länge de stannar på marknaden. Notera också ändringar i fråga priser. Detta ger dig en känsla av bostadstrenderna inom specifika områden.

Steg 2: Bestäm hur mycket attefallshuset max får kosta

Långivare rekommenderar i allmänhet att människor letar efter hus som kostar högst tre till fem gånger sin årliga hushållsinkomst om attefallshus köparna planerar att göra en 20% kontaktinsats & ha en måttlig mängd annan skuld.

Steg 3: Hur mycket kan du låna?

Innan du börjar leta efter ett hem måste du veta hur mycket du faktiskt kan spendera. Det bästa sättet att göra det är att bli förkvalificerad för en inteckning. För att bli förkvalificerad behöver du bara ge finansiell information till din hypotekslån, t.ex. din inkomst & det antal besparingar & investeringar du har. Din långivare kommer att granska denna information & berätta hur mycket vi kan låna ut. Detta kommer att berätta priset på de bostäder du ska titta på. Senare kan du få godkänd för kredit, vilket innebär att du tillhandahåller dina finansiella dokument (W-2-utlåtanden, lönecheckar, bankkontoutdrag etc.) så din långivare kan verifiera din ekonomiska status & kredit.

Steg 4: Hitta rätt mäklare för köpet av ditt attefallshus

Fastighetsmäklare är viktiga partner när du köper eller säljer ett hem. Fastighetsmäklare kan ge dig bra information om bostäder & bostadsområden som inte är lättillgängliga för allmänheten. Deras kunskaper om hemköpsprocessen, förhandlingsförmåga & kännedom om det område du vill bo i kan vara mycket värdefulla. & bäst av allt kostar det inte någonting att använda en agent – de kompenseras från den provision som betalas av husets säljare.

Steg 5: Köp rätt attefallshus

Undersök, hitta rätt attefallshus leverantör. Det kan vara till hjälp att ta anteckningar (med hjälp av den här checklistan) på alla attefallshus du besöker. Du kommer att se många hus! Det kan vara svårt att komma ihåg allt om dem, så du kanske vill ta bilder eller video för att hjälpa dig att komma ihåg varje hem.

Se till att kolla in de små detaljerna i varje hus. Till exempel:

  • Testa VVS genom att köra duschen för att se hur starkt vattentrycket är & hur lång tid det tar att få varmt vatten
  • Prova elsystemet genom att slå på & av strömbrytarna
  • Öppna & stäng windows & dörrar för att se om de fungerar ordentligt
  • Det är också viktigt att utvärdera grannskapet & notera saker som:

Är de andra bostäderna på kvarteret väl underhållna?

  • Hur mycket trafik får gatan?
  • Finns det tillräckligt med gatuparkering för din familj & besökare?
  • Är det bekvämt beläget nära platser av intresse för dig: skolor, köpcentrum, restauranger, parker & kollektivtrafik?

Ta så mycket tid som du behöver för att hitta rätt hem. Arbeta sedan med din fastighetsmäklare för att förhandla om ett rättvist erbjudande baserat på värdet av jämförbara hem i samma grannskap. När du & säljaren har kommit överens om ett pris kommer attefallshuset att gå in i escrow, vilket är den tid det tar för att slutföra alla återstående steg i hemköpsprocessen.

Steg 6: Kontrollera attefallshuset

Typiskt är inköpsavgifter beroende av en heminspektion av fastigheten för att kontrollera om tecken på strukturella skador eller saker som kan behöva fixa. Din fastighetsmäklare brukar hjälpa dig att ordna för att få denna inspektion utförd inom några dagar efter att ditt erbjudande accepterats av säljaren. Denna beredskap skyddar dig genom att ge dig chansen att omförhandla ditt erbjudande eller dra tillbaka det utan straff om inspektionen avslöjar väsentlig materiell skada.

Både du & säljaren kommer att få en rapport om heminspektörens resultat. Du kan då bestämma om du vill be säljaren att fixa något på fastigheten innan du stänger försäljningen. Innan försäljningen stängs kommer du att ha en genomgång av attefallshuset, vilket ger dig chansen att bekräfta att eventuella avtalade reparationer har gjorts.

Steg 7: Hör med din bak om du kan utnyttja ditt nuvarande bostadslån

Långivare har ett brett utbud av konkurrenskraftiga låneprogram och ett rykte för exceptionell kundservice. Du vill ha många frågor när du köper ett hem, och med en av våra erfarna, lyhörda hypotekslån kan du göra processen lättare.

Varje attefallshus köpare har sina egna prioriteringar när man väljer ett inteckning. Vissa är intresserade av att hålla sina månatliga betalningar så låga som möjligt. Andra är intresserade av att se till att deras månatliga betalningar aldrig ökar. Och andra väljer fortfarande ett lån baserat på kunskapen att de kommer att flytta igen om några år.

Steg 8: Bedöm värdet

Långivare kommer att ordna en bedömare för att ge en oberoende uppskattning av värdet av attefallshuset du köper. Tjänstemannen är medlem i ett tredjepartsföretag och är inte direkt förknippad med långivaren. Utvärderingen kommer att låta alla berörda parter veta att du betalar ett rimligt pris för hemmet.

Steg 9: Koordinera pappersarbetet

Som ni kan föreställa er det mycket pappersarbete som är inblandat i att köpa ett attefallshus. Din långivare vill arrangera en titel firma för att hantera allt pappersarbete och se till att säljaren är den rättighetsägare ägaren av attefallshuset du köper.

Steg 10: Stäng försäljningen

Vid stängning vill du signera alla de pappersarbete som krävs för att slutföra köpet, inklusive dina lånedokumenter. Det tar normalt ett par dagar för lånet ditt, efter att papperet är återlämnat till lånet. När checken är levererad till säljaren är du redo att flytta in i ditt nya hem!


gimme shelters nyckelfärdiga hus

 

gimme shelters nyckelfärdiga hus

Nyckelfärdiga hus blir bara mer och mer populära och allt fler människor väljer bort att bygga hus med lösvirke då det kan bli både en dyr och tidskrävande byggprocess. För de som önskar sig ett arkitektritat hus blir valen av nyckelfärdig husleverantör få, gimme shelter vill med sitt unika koncept av moduler och husdelar hjälpa människor att bygga sitt första arkitektritade och nyckelfärdiga hus. Med gimme shelters koncept kan du som köpare välja själv hur husmodulerna ska placeras samt hur många moduler du vill starta med. Huspusslet består av en liten 15 kvm (Friggebod), 25 kvm (Attefallshus) samt större nyckelfärdiga hus moduler.

Läs mer om gimme shelters nyckelfärdiga hus

 


Saker du bör tänka på innan du köper attefallshus?

Tänker på innan man köper attefallshus

Oavsett om du köper ett attefallshus i åtanke att du ska använda det för uthyrning, åretomboende eller som fritidshus bör du tänkte på ett gäng saker, t.ex. Har du råd med ett sommarhus? Har du en plan för nödsituationer? Hur ser reglerna ut kring attefallshus och fritidshus?

Läs vår guide över vad du bör tänka på innan du köper attefallshus här!

 


Bygganmälan attefallshus

Bygganmälan för AttefallshusDu måste skicka in en skriftlig anmälan till byggnadsnämnden innan du börjar bygga ditt attefallshus.

Hur gör skickar jag in bygganmälan för mitt attefallshus?

Bifoga de ritningar, beskrivningar & andra uppgifter som nämnden behöver för sin bedömning av om de krav som finns, till exempel de tekniska egenskapskraven, kan antas vara uppfyllda.

Glöm inte att bygganmälan också ska innehålla uppgifter om byggherrens personnummer eller organisationsnummer, ditt namn och din adress, fastighetsbeteckning och när du ska börja bygga attefallshuset. Du måste också bifoga ett förslag till kontrollplan och om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Nästan alla kommuner brukar ha blanketter för anmälan.

 


Storlek Attefallshus

Storlek på attefallshus

Du får bygga attefallshus i bostadshusets närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara fyra meter och du får bygga fler attefallshus. Tänk på att varje attefallshus får max vara 25 kvadratmeter stort. attefallshuset eller attefallshusen kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).

Om du bygger attefallshus närmare gränsen än 4,5 meter krävs berörda grannars medgivande.


Attefallshus tillstånd enligt miljöbalken

Strandskydd, väg och järnvägsområde

Strandskydd, väg och järnvägsområde kan kräva tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. Nära allmän väg & järnvägsområde finns särskilda regler.

Ett tips kontrollera med byggnadsnämnden i din kommun om du är osäker på vad som gäller i ditt fall just ditt fall.


Bestämmelser för attefallshus

Byggregler för attefallshus

När du bygger ditt attefallshus måste du följa ett visst antal byggregler, t.ex. ska attefallshuset följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS.

Reglerna är olika beroende på vad ett attefallshus ska användas till. Ska du till exempel bygga ett attefallshus för att använda som komplementbostadshus för permanentboende bör attefallshuset ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är då exempelvis funktionerna inredning och utrustning för matlagning & personlig hygien & möjlighet att förvara saker.

Attefallshus som ska användas som komplementbostadshus för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.


Avgift

Avgifter för attefallshusByggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är.


Viktigt att veta om Attefallshusbyggenmot

Viktigt att veta om attefallsbyggetOm du bygger ett attefallshus utan att att göra en bygganmälan görs eller startbesked har getts är det en olovlig byggnad, ett så kallat svartbygge. Byggnadsnämnden ska då ta ut en byggsanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att göra en anmälan eller att återställa, till exempel genom rivning.


Överklaga beslut om byggsanktionsavgift

Överklaga beslutOm du nekas startbesked för ett attefallshus kan du överklaga. Byggnadsnämndens beslut om behov av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd eller slutsamråd får däremot inte överklagas.

Om en granne är missnöjd med ett attefallshus placering, utformning eller användning kan en anmälan göras till byggnadsnämnden. Nämnden ska då påbörja ett tillsynsärende för att utreda om åtgärden strider mot plan & bygglagstiftningen eller startbeskedet. Byggnadsnämndens beslut i tillsynsärendet kan överklagas.